Origami-cos.cz

U příležitosti našeho 11. Mezinárodního origami setkání v České republice se po sedmé bude vytvářet sborník modelů. Podělte se s námi o vaše výtvory pomocí diagramů. Pokud budou vaše diagramy zahrnuty v této knize, pošleme vám tuto knihu v digitální formě.


Diagramy by měly být jasně pochopitelné a používat správnou symboliku.
Přednost se dává diagramům vytvořených na počítači.
Pokud budete posílat CP (čarovce), připojte fotografii hotového modelu (300 dpi, formát JPG).
Diagramy budou přijímány ve formátu PDF, Illustrator a Corel Draw.

 

Každý příspěvek by měl zahrnovat:
Jméno autora a tvůrce diagramu
Stát, ze kterého autor pochází

 

Diagramy budou přijímány až do 30. 11. 2018 a zasílejte je na e-mail: cosconvention12@gmail.com

 

Copyright Česká origami společnost

U příležitosti našeho 10. Mezinárodního origami setkání v České republice budeme pošesté vytvářet sborník modelů. Podělte se s námi o vaše výtvory pomocí diagramů. Pokud budou vaše diagramy zahrnuty v této knize, pošleme vám knihu v digitální formě.

 

* Diagramy by měly být jasně pochopitelné a používat správnou symboliku.
* Přednost dáváme diagramům vytvořených na počítači.
* Pokud budete posílat CP (čarovce), připojte fotografii hotového modelu (300 dpi, formát JPG).
* Diagramy přijímáme ve formátu PDF, Illustrator a Corel Draw.

 

Každý příspěvek by měl zahrnovat:
* Jméno autora a tvůrce diagramu
* Stát, ze kterého autor pochází

 

Diagramy budou přijímány až do 30. 9. 2017 a zasílejte je na e-mail: cosconvention12@gmail.com

 

Copyright Česká origami společnost

On the occasion of our eleventh International Origami Meeting in the Czech Republic a collection of origami models will be created for the seventh time. Share with us diagrams of your models. If your diagram is included in this book, we will send you the book in digital form.

 

Requirements:
Diagrams should be understandable and with the correct symbolism.
Diagrams created on the computer are preferred.
If you send a CP (crease pattern), attach a picture of the finished model (300 dpi, JPG format).
Diagrams will be accepted in PDF, Illustrator and Corel Draw.

 

Each contribution should include:
Name of the author and creator of the diagrams
Nationality of the author

 

Diagrams will be accepted until November 30, 2018. Send your diagrams to this e-mail address: cosconvention12@gmail.com

 

Copyright Czech Origami Society

Místo konání: 
Galerie Felix Figura na Kampě

Papoušci byli k vidění na výstavě v galerii Felix Figura na Kampě.Tématem výstavy byli papoušci - obrazy, plastiky apod.

Krásné prožití svátků vánočních, vše dobré a také dost času na skládání v novém roce 2017 všem přátelům origami přeje Česká origami společnost

Česká origami společnost přeje všem origamistům hodně času, klidu a prostoru pro své skládání. Autorům modelů mnoho tvůrčí energie a nápadů.

Ať vás nadšení pro origami neopouští ani v dalším roce!

 

On the occasion of our 10th International Origami Convention in the Czech Republic a collection of origami models will be created for the sixth time. Share with us diagrams of your models. If your diagram is included in this book, we will send you the book in digital form.

 

Requirements:

* Diagrams should be understandable and with the correct symbolism.
* Diagrams created on the computer are preferred.
* If you send a CP (crease pattern), attach a picture of the finished model (300 dpi, JPG format).
* Diagrams will be accepted in PDF, Illustrator and Corel Draw.

 

Each contribution should include:

* Names of the author and the diagram creator
* Nationality of the author

 

Diagrams will be accepted until the 30th of September 2017. Send your diagrams to this e-mail address: cosconvention12@gmail.com

 

Copyright Česká origami společnost /Czech Origami Society