Origami-cos.cz

Historie origami

Skládání z papíru je rozšířené po celém světě. Je zajímavé sledovat, jak se v jednotlivých zemích dívají na jeho historii. V Americe a Anglii se běžně slovo "origami" používá, předpokládá se, že skládání přišlo z Japonska. Ve Španělsku ale slovo origami zná málokdo. Španělé užívají výraz "papiroflexia" a domnívají se, že skládání vzniklo v Evropě nezávisle na Japoncích.

Rozdělení origami na tradiční a moderní je dost sporné. Slovem tradiční se obyčeně myslí něco, co vzniklo před mnoha staletími a používá se v nezměněné podobě. Naproti tomu slovo moderní navozuje pocit, že jde o něco nového, co bylo vymyšleno nedávno. Podíváme-li se na tato slova v kontextu origami, pak zjistíme, že postupy, které jsou dnes moderní, se používaly už před staletími, zatímco tradiční postupy se rozvíjejí dodnes...

Směry origami

13. 3. 2010

V origami existuje mnoho směrů a někdy je těžké určit, co ještě je origami a co už je jenom hraní s papírem. Pro klasifikaci origami si můžeme stanovit několik hledisek nebo chcete-li rozměrů. (Sestavíme tak vlastně souřadný systém jakéhosi hyperprostoru a každý origamista si pak může najít své oblíbené souřadnice.) Z toho vychází také myšlenka origami profilů.

Velké Losiny jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst jesenického podhůří. Jsou známé nejen svou bohatou historií, ale i řadou cenných kulturních památek. Zcela právem k nim náleží také velkolosinská ruční papírna.

Profily origami

13. 3. 2010

Tento text je volným překladem článku John Smith: Origami Profiles, viz [1] ze stránek British Origami Society.

Počátky origami

13. 3. 2010

Dobu, ve které má tradice japonských origami počátek, dnes již přesně nelze určit. Je ale jisté, že Japonci se seznámili s tajemstvím výroby papíru u Číňanů již počátkem 1. tisíciletí n. l. tedy asi o tisíc let dříve než první Evropané.

Papír

13. 3. 2010

Kvalita papíru

Papiroflexia

13. 3. 2010

Slovo papiroflexia se používá ve Španělsky mluvících zemích jako označení pro origami, čili skládání papíru. Na první pohled se zdá, že jde o ekvivalent anglického paperfolding či německého papierfalten. Jak však píše David Lister [1], původ tohoto slova je mnohem zajímavější.

Origami

13. 3. 2010

Origami je staré japonské umění skládání papíru. Jeho počátky spadají až do 9. století našeho letopočtu. Skládanky se původně věšely pro štěstí k malým dárkům. V průběhu staletí se origami vyvinulo ve zvláštní formu umění s mnoha možnostmi vytváření i použití a bylo převzato i v dalších kulturních okruzích. Dodnes má většina skládaných tvarů svůj vzor ve světě zvířat a rostlin.

Origami v Evropě

20. 2. 2010

O původu Origami v Evropě existuje spousta teorií. Zatímco Japonci si samozřejmě myslí, že se do Evropy dostalo Origami z Japonska, Španělé tvrdí, že vzniklo jako samostatný druh umění ve Španělsku, i když nějaký podíl prý má i Leonardo da Vinci...